Ask frequents

Algunes qüestions

QUAN ÉS RECOMENABLE ANAR AL PSICÒLEG?

En primer lloc, les emocions negatives formen part de la vida, i és normal tenir-les encara que no resulti agradable. Són útils i ens permeten realitzar moltes funcions que, en la seva absència, seria impossible. És normal estar trist, nerviós, enfadat o tenir por a vegades. Això no és un trastorn psicològic.

Ara bé, altres vegades aquestes emocions són massa intenses, o es presenten en situacions en què ens dificulten  l’adaptació, o la seva durada és tan prolongada que impedeixen el desenvolupament de la nostra vida de manera normal, i ens dificulten  assolir els nostres objectius, limitant les nostres capacitats. És en aquestes ocasions quan s’aconsella anar al psicòleg.

 

QUANTES SESSIONS SÓN NECESSÀRIES? ÉS UN TRACTAMENT MOLT LLARG?

Segons la gravetat del cas i l’evolució del mateix, el nombre de sessions varia. A DAIRE intentem que el temps de teràpia sigui el mínim necessari per obtenir com més aviat canvis satisfactoris i aquests siguin duraders a llarg termini.

 

QUINA ÉS LA NOSTRA FORMA DE TREBALLAR?

Quan arriba una persona al centre, seguim els següents passos:

 1) Recepció presencial o telefònica de la demanda:

Aquesta consulta de caràcter informatiu és gratuïta. Podrà ser presencial o per via telefònica.

En ella es valora el motiu de consulta i quin és la professional més adient per treballar amb la persona en funció de la problemàtica que presenta. Us informem de les condicions del nostre servei com horaris, preus, procediments, i qualsevol dubte que es vulgui aclarir.

 2) Concreció de la demanda:

La professional de referència es posarà en contacte amb vosaltres per pactar la primera sessió. En aquesta entrevista es recollirà informació sobre el motiu de consulta, l’evolució del pacient, l’entorn familiar, etc.. A partir d’aquí es pactaran les sessions de diagnòstic.

3) Fase de diagnòstic:

Es realitzarà un diagnòstic inicial que pot durar de 2 a 5 sessions. Durant aquest temps es veurà tant el/la menor com la família amb la finalitat d’elaborar un bon diagnòstic.

4) Elaboració del Pla de Treball:

A partir de la informació obtinguda us farem una proposta de Pla de Treball, el qual inclourà els objectius a treballar, temporalitat i les persones que participaran en el procés.

5) Execució del Pla de Treball:

Per tal de dur a terme el pla de treball amb èxit s’intervindrà a nivell individual, tenint en compte la família com a suport en el procés del nen/a. En alguns casos es poden combinar diferents serveis (per ex. Psicoteràpia i Reeducació o Logopèdia…); si es dóna el cas els professionals treballaran en coordinació, des de la seva especialitat, per aconseguir els objectius proposats.

De la mateixa manera, ens coordinem amb els professionals externs que també treballen en el cas, tant en l’àrea clínica (metges, psiquiatres…) com en l’àrea educativa (tutors/es, mestre d’educació especial, psicopedagog/a, EAP…).

Durant el Pla de Treball s’anirà revisant periòdicament la consecussió dels objectius i es redefiniran si és necessari.

6) Tancament del cas:

El tancament es farà per escrit a través d’un informe, del qual una còpia es quedarà a l’expedient i l’altra us la donarem a vosaltres.

 

COM PUC DEMANAR HORA?

Es pot demanar hora de consulta trucant al telèfon 972 840 824 o per correu electrònic: info@dairepsicologia.com.

 

QUIN ÉS L’HORARI D’ATENCIÓ?

A Daire intentem ajustar-nos a la disponibilitat de les persones.

 

QUAN DURA UNA VISITA?

-        Sessions de reeducació i logopèdia: 45 minuts

-        Teràpia individual: 45min (nens/es) i 1h. (adults)

-        Teràpia de parella o familiars: 1h-1’15h.

 

QUÈ FAIG SI NO PUC VENIR A LA CONSULTA ACORDADA?

En cas de no poder venir a l’hora acordada, cal avisar com a mínim amb 24 hores d’antelació. L’experiència ens diu que la majoria de vegades es pot avisar amb temps, i això ens permet assignar aquesta hora de consulta a una altra persona.

 

QUÈ PASSA SI NO S’AVISA?

En aquests casos, difícilment es pot ocupar l’hora concertada. Per aquest motiu, aquesta cita no es recuperarà, és a dir, s’haurà de pagar. Això no implica una penalització sinó una manera de continuar amb la tasca iniciada i amb el compromís adquirit. El temps d’aquesta sessió, la profesional el dedica a treballar en el cas.

 

*Si teniu qualsevol altra pregunta, ens la podeu fer arribar a partir del contacte. Us contestarem de seguida que sigui possible.