Psicoteràpia de parella


La parella és una de les relacions més importants per a l’ésser humà, i a la vegada, una de les més complexes. Essent molt més que la suma de les dues parts, la parella té una dinàmica pròpia que influiex i està influenciada pels individus que la constitueixen. Cada persona porta a la parella el seu món. Un món format per la seva història personal, familiar i cultural. Per un costat, això pot enriquir a la parella i ajudar al creixement i el desenvolupament de cada un dels seus membres, i per l’altre, les diferències poden generar conflictes donades les dificultats que moltes vegades surgeixen a l’intentar congeniar o negociar els models, idees i expectatives que cada membre de la parella aporta sobre la relació, la comunicació, els fills, i el món en general.

Els reptes que surgeixen no sempre troben respostes en el repertori de solucions i recursos de la parella. El cúmul de situacions problemàtiques no solucionades sol conduir a crisis. En aquests punts que semblen indissolubles, la teràpia pot actuar com un recurs, oferint noves perspectives per millorar la relació.