Psicoteràpia familiar


La teràpia familiar sistèmica és un mètode de psicoteràpia que intervé reunint als membres de la família perquè trobin maneres constructives d’ajudar-se mútuament i resolguin problemes que inevitablement, comparteixen. La família es considera el recurs més potent a l’abast dels individus que volen superar amb èxit problemes importants a nivell psicològic o mèdic. Comunment en psicoteràpia, cada individu treballa per separat cap a la resolució dels seus problemes. En la teràpia familiar els membres de la família treballen junts per resoldre els seus problemes. Els terapeutes donen l’oportunitat a les famílies d’elaborar i potenciar els seus recursos, ajudant-los a col·laborar cap a solucions constructives i creatives de problemes sovint difícils. La teràpia familiar ha demostrat ser un gran benefici en moments de crisis.

El terapeuta familiar reconeix la importància del context familiar i relacional dels individus i per tant respecte i comparteix les seves diferents perspectives, creències, visions i narratives, explorant possibles vies d’avenç i canvis positius. A la vegada que facilita canvis positius del conjunt, dóna suport també al desenvolupament de cada membre individualment.