Psicoteràpia grupal


La teràpia de grup és un mètode potent de canvi i de creixement, en el que un grup de persones es reuneix per a realitzar un treball terapèutic. Els membres del grup poden compartir: una problemàtica; un objectiu; o una etapa del cicle vital, els reptes de la qual s’elaboren dins del grup, amb l’objectiu de reconèixer i desenvolupar el potencial i les capacitats personals i relacionals de cada un dels seus membres.