Altres serveis


Atenció precoç:

Intervenció dirigida als nens/es de 0 a 6 anys, i a les seves famílies, amb trastorns del desenvolupament o que tenen risc de patir-los. L’atenció precoç pretén donar resposta el més aviat possible a les seves necessitats, transitòries o permanents, per tal de que puguin aconseguir el màxim nivell de desenvolupament personal i d’integració social.

La intervenció, percebent el nen de forma global, es planifica per tot l’equip de professionals, des de la psicopedagoga, la logopeda, la psicòloga i la fisioterapeuta. I es basa en estimular el seu desenvolupament, des del llenguatge i la comunicació, l’àrea cognitiva, la socialització i autocuidado, així com les àrees motrius.

La població susceptible de rebre atenció precoç serien:

 •  els nens prematurs o amb pes inferior a 2’500kg.
 •  nens amb Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (Autisme, Síndrome d’Asperger, TGD no especificat)
 •  síndromes (Down, Prader Willi…)
 • encefalopaties (Paràlisis Cerbral Infantil, Hemiparèsia,…) 

.

Cursos, xerrades i tallers:

De forma més esporàdica, i depenent de la demanda, s’aniran organitzant cursos i tallers de diferents temàtiques, tant a nivell psicopedagògic o educatiu, com terapèutic. També s’organitzaran xerrades d’assessorament a pares sobre temes puntuals.

Alguns exemples podrien ser:

Tallers de:

 • Tècniques d’estudi
 • Intel·ligència emocional
 • Habilitats socials
 • Relaxació i consciència corporal
 • Arteràpia
 • Dansateràpia
 • Psicomotricitat
 • Altes capacitats

.

Xerrades per pares:

 • pares de nens/es amb TDAH
 • pares d’adolescents
 • post-adopció 

.

Cursos i Tallers actuals:

 • Taller de Tècniques d’Estudi
 • Taller d’Habilitats Socials i Autoestima
 • Grups de Reforç escolar
 • Grups de Reforç d’anglès
 • Grups de Psicomoticitat