Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de LAURA ROMAGÓS COLOMER (en endavant CENTRE PSICOLOGIA DAIRE), amb NIF 40341700E y domicili en c/ Migdia 5, Caldes de Malavella (17455), Girona, España, número de Col·legiada 13887 en el Col·legi OFICIAL de PSICOLOGIA DE CATALUNYA.  

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres al telèfon +93 633 65 64 o mitjançant l’adreça de correu electrònic. Així mateix, posem a la seva disposició un Delegat de Protecció de Dades que, no sols s’encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades que es realitzin en la nostra entitat, sinó que, podrà atendre’ls per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades personals. Les dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades són: lauromagos@hotmail.com

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmeses tant les persones nacionals com estrangeres que utilitzin aquesta web. 

L’accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús per part de la mateixa es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés (d’ara endavant, les Condicions generals d’ús), que preguem que llegeixi detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb aquestes Condicions generals d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’aquest, podent contactar amb nosaltres perquè li resolguem qualsevol dubte amb relació a aquestes. 

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar. 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, de la mateixa manera que els serveis i continguts prestats.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de CENTRE PSICOLOGIA DAIRE o de tercers dels quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

CENTRE PSICOLOGIA DAIRE queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal. 

Està absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de CENTRE PSICOLOGIA DAIRE.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. 

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra Política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes Condicions generals d’ús.

La PERSONA USUÀRIA té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o, en definitiva, que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que CENTRE PSICOLOGIA DAIRE no es fa responsable d’aquests, sense perjudici de què intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat. 

CENTRE PSICOLOGIA DAIRE es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquelles persones que vulnerin les presents Condicions generals d’ús. 

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de CENTRE PSICOLOGIA DAIRE i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària. 

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, CENTRE PSICOLOGIA DAIRE no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies. 

Aquesta pàgina web, llevat del que estigui regulat, si s’escau, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa CENTRE PSICOLOGIA DAIRE no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol mena que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions generals d’ús han estat actualitzades el dia XX/04/2024. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions generals d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.como https://www.lant-abogados.com/.