Grups de reforç escolar, reforç d’anglès, i psicomotricitat


Reforç escolar

  • Classes de reforç de totes les assignatures de Primària i ESO, tant en sessions individuals com en grups reduïts.
  • Es fa un seguiment individualitzat dels deures del nen/a, així com l’assessorament en tècniques d’estudi, organització i planificació del temps d’estudi,  seguiment dels exàmens, en coordinació amb l’escola si és necessari.

Reforç d’anglès

Reforç o ampliació d’anglès. Es treballa en grups reduïts per edats, el que permet oferir un procés d’ensenyament-aprenentatge significatiu i que l’alumne pugui adquirir una bona base de l’idioma. El nivell de les classes será adaptat a les necessitats de cada alumne. Treballarem a partir dels seus deures / llibres de text i també aportarem material complementari quan sigui necessari.

La professora és filòloga anglesa i el plantejament que proposa és el d’aprendre anglès d’una forma motivadora, amena i divertida.

Psicomotricitat

A través del treball amb el cos, el moviment i l’acció es realitza una estimulació del desenvolupament de totes les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials.

Amb els diferents exercicis de psicomotricitat, l’infant aprendrà a:

  • Conèixer, controlar i tenir cura del seu cos
  • Adquirir autonomia en les necessitats més bàsiques
  • Observar i explorar el seu entorn més immediat
  • Utilitzar el llenguatge oral i corporal correctament per a poder comprendre i ser comprès.
  • Establir vincles de relació amb els seus iguals i amb els adults, sabent respectar-los.