Logopèdia


La logopèdia té com a camp de treball tots aquells problemes, disfuncions o retards en la parla, el llenguatge, la veu i la deglució.
Aquesta disciplina tracta a persones de totes les edats, sigui quina sigui la causa de la seva patologia (funcional, orgànica o adaptativa).

La finalitat de la logopèdia engloba l’estudi, prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les patologies del llenguatge (oral, escrit i gestual) manifestades a través de trastorns de la veu, l’audició, la parla, la comunicació i les funcions orofacials.

Les patologies sobre les que es pot intervenir mitjançant una reeducació logopèdica,  són les següents:

  • Disfuncions en la veu (disfonia, afonia)
  • Dificultats en els processos d’adquisició del llenguatge (retard, disfàsia)
  • Retards o trastorns en la parla (disàrtria, dislàlia, disglòssia)
  • Dificultats en la de lectura i/o escriptura (dislèxia, diagrafia)
  • Trastorns en el llenguatge expressiu i/o comprensiu (afàsies)
  • Problemes en la fluïdesa de la parla (quequeig)
  • Deficiències auditives
  •  Problemes o disfuncions en la respiració, succió, masticació i/o deglució (en aquests casos s’aplica la Teràpia Miofuncional).
  • Pacients amb problemes de comunicació associats a diferents etiologies (autisme, paràlisi cerebral, etc. ).