Philosophy


APARTMENT som un equip de professionals especialitzats en diferents àmbits Clinical Psychology, Psychotherapy, the Educational Psychology, la Logopèdia i la Fisioteràpia.

Tractem a cada persona d’una forma propera, responsable, professional i amb absoluta confidencialitat.

Treballem en col·laboració amb altres especialistes de la salut i l’educació (psiquiatres, neuròlegs, educadors, fisioterapeutes, nutricionistes…) per atendre les necessitats específiques de cadascú. Tenim una visió integradora i àmplia de la salut, reconeixent que el benestar d’una persona està vinculat a múltiples factors de naturalesa psicológica, biológica, sociocultural i relacional. Per això el nostre enfoc és multidisciplinar. Donem molta importància al treball en xarxa i de coordinació amb els diferents professionals que intervenen en cada cas.

Des d’una perspectiva eclèctica, comptem amb diferents recursos i tècniques, tot i que la nostra línea d’intervenció té com a marc general l’orientació sistémica i la cognitivo-conductual. En definitiva, tenim una visió global de la persona i la nostra intenció és asistir-la tenint en compte els seus propis recursos.