Teràpia Breu Estratègica


La TBE és un tipus de psicoteràpia, que pot anar dirigida a qualsevol tipus de problema, sigui de forma individual, de parella o familiar.

Les característiques principals de la TBE són les següents:

  • És una intervenció breu i concreta, centrada en les solucions. És a dir, està orientada a eliminar els símptomes i a reestructurar la percepció que la persona té de si mateixa, dels altres i de la resta del món.
  • El terapeuta és actiu i prescriptiu i la intervenció ha de produir resultats a partir de les primeres sessions.
  • With·laborem amb el client d’expert a expert. El psicòleg és l’especialista en psicologia i el client en el seu problema.
  • No es centra en el passat i els orígens, sinó en el present i el futur de la persona.
  • Els canvis comencen a produir-se en la conducta i després en el pensament.
  •  Se situa a la persona /la parella/ la família, com a motor principal del seu propi procés de canvi, cercant i potenciant els seus recursos, per a dirigir-lo cap a la solució.
  • S’avalua en cada sessió el grau d’assoliment dels objectius.